Nyhet

#Vitecherupp – i3tex ansluter sig till nytt initiativ

I de omvälvande tider vi nu upplever vill vi göra allt vi kan, som företag och individer, för att tillsammans avhjälpa både akuta situationer och blicka framåt mot nya, mer hållbara och hälsosamma lösningar. Vi bidrar med vår innovationsförmåga, tekniska kompetens och passion för en bättre värld! Därför är det självklart för oss att gå med i #vitecherupp.

– Vi vill använda vår kompetens till att göra ännu mer för en bättre värld. Ett exempel är inom offentlig sektor, där vi nu på ett helt nytt sätt förstår hur viktigt det är med innovation och ny teknik, säger Sara Lindmark, vd på i3tex.

Sara Lindmark, VD i3tex

Som tech-företag tillhör vi en stark bransch som bidrar till samhällsutveckling. Vi på i3tex är redan väl etablerade inom medicinteknisk produktutveckling, där vi hjälper till att utveckla bland annat andningsapparater, fosterövervakning och olika appar som möjliggör distanskontakt mellan patienter och vårdgivare. Nu sätts extra press på våra kunder att leverera ännu mer, och vi står redo att både driva utveckling och hjälpa till praktiskt i projekten.

Vi hjälper också till genom vårt breda nätverk där det behövs och kan göra skillnad. Som exempel har vi förmedlat kontakt från en av våra kinesiska leverantörer som nu kostnadsfritt ville hjälpa Sverige med medicinsk utrustning till sjukhusen i Västmanland och i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om vad vi gör inom medicinteknik >>

– Vi har också lång erfarenhet av många olika tekniker inom IT och digitala lösningar. Nu ser vi att vi behöver växla upp ytterligare för att hjälpa till och lösa problem och utmaningar där de behövs som allra mest, fortsätter Sara Lindmark.

Vårt samhälle stod redan innan Corona för en mängd utmaningar. Digitalisering och hållbar produktutveckling finns på mångas agenda, och Corona gör att ännu fler aktörer nu med kraft behöver skynda på utvecklingen ytterligare.

Vi på i3tex kommer nu att kontakta våra kunder med erbjudande om att hjälpa till i krisen. Det kan handla om snabbt ersätta kompetens som på grund av Corona inte kan utföra sitt jobb, förmedla kontakter eller hålla workshops för att accelerera innovationsarbetet.

– Här kan vi vara en injektion och möjliggörare, fortsätter Sara Lindmark med både allvar och optimism i rösten.

Står du som läser det här inför tekniska utmaningar? Kontakta någon av oss så ser vi hur vi kan hjälpas åt!

Kontakta oss >>

IT&Telekomföretagen har med anledning av corona-krisen tagit initiativet till uppropet #vitecherupp i syfte att synliggöra och uppmana branschen att lyfta goda exempel på hur IT och digitala tjänster och lösningar avlastar samhället och ger våra myndigheter möjligheten att fatta så bra beslut som möjligt.

Postad: 23 mars 2020