Vår vision

Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld

Allt vi gör syftar till att på något sätt bidra till att världen blir en bättre plats att leva i. Det kan låta självklart och kanske storvulet. För oss på i3tex är det högst påtagligt och något som vi till och med mäter samt följer upp. Vi tycker det är viktigt att veta att vi tillsammans med våra kunder är på rätt väg.

Häng med så ska vi berätta hur!

BWI – Better World Index from i3tex AB on Vimeo.

Vår vision

Redan 2013 satte vi visionen ”Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld”. I en tid när ny teknik möjliggör det mesta känns vår vision mer aktuell än någonsin förr. Den inspirerar oss, och förhoppningsvis även andra, till att spänna bågen och vara en positiv kraft i både stort och smått.

För oss handlar en bättre värld både om att utveckla bättre produkter och att engagera oss i organisationer och personer som gör gott för andra.

Nu tar vi nästa steg och mäter våra insatser med Better World Index.

BWI – en unik metod från i3tex

BWI står för Better World Index och är vår egen metod som utifrån fem kriterier vägleder oss att nå vårt mål om en bättre värld.

  • Minska belastningen på miljön
  • Minska mänskligt lidande
  • Underlätta människors vardag
  • Öka människors trygghet
  • Underlätta kommunikation och informationsflöden

Vi mäter och följer upp

Alla projekt som vi arbetar med skattas utifrån de fem kriterierna och ett unikt BWI-värde räknas fram. Varje månad följer vi upp vårt genomsnittliga BWI i förhållande till nedlagd tid i uppdragen. På så sätt kan vi följa vår utveckling mot en bättre värld.

Vad gör vi i praktiken?

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter. Vi bidrar med idéer, tillför teknisk expertis i utvecklingsarbetet och driver projekt. Under hela utvecklingsprocessen ställer vi oss frågan – hur kan den här produkten göras mer hållbar och bidra till en bättre värld?

Det är de många små stegen som tillsammans gör stor skillnad. Här nedan berättar vi om några exempel där vi som produktutvecklare bidrar till en bättre värld.

Medicintekniska produkter

Efterfrågan från medicinteknikbolagen är stark och här passar i3tex breda sammansättning av kompetenser väl in. Genom åren har vi fått förtroende att produktutveckla för en rad aktörer som alla leder utvecklingen inom sina områden, till exempel inom fosterdiagnostik, andningshjälpmedel,  urologi, sårvård och tandimplantat. 

Vi är stolta över att kunna bidra till att minska det mänskliga lidandet och att göra vardagen enklare för många människor. Vi satsar stort på utveckling inom medicinteknik.

Läs mer om vår satsning på Medicinteknik >>

Automotive i framkant

Inom Automotive pågår intensiv utveckling för att såväl minska utsläpp och miljöpåverkan som att öka säkerheten. Att ligga i framkant är ett måste för att få behålla både kunders och medarbetares förtroende i framtiden.

På i3tex har vi en lång och stolt tradition av innovation och produktutveckling inom Automotive, allt från Volvos elbilskoncept och framtidens självkörande bilar till enskilda komponenter som smarta laddkablar för elbilar.  Vi ser fortsatt att Automotive är något av det mest spännande man kan arbeta med om man vill vara med och bidra till en bättre värld.

IoT och 5G

i3tex är involverade i flera utvecklingsprojekt inom IoT och 5G. Med teknikens hjälp kan till exempel kommunikationen mellan människor bli ännu enklare, och man kan minska energiförbrukningen i byggnader.

Läs mer om vårt dotterbolag Wiotech >>

Miljöutbildningar

Alla medarbetare på i3tex erbjuds årligen olika miljöutbildningar. Exempel på utbildningar är DFE (miljöanpassad produktutveckling) och LCA (Livscykelanalys). Genom att utbilda, använda och följa upp allt vi gör så ökar medvetenheten hos oss alla. Vi vill hela tiden lära oss mer om hur man utvecklar hållbart och använda oss av kunskaperna när vi produktutvecklar.

I nästa steg kommer vi att komplettera vår egen utvecklingsprocess med aktiviteter för hållbar produktutveckling.

Läs mer produktutveckling med livscykelperspektiv >>

Miljö- och kvalitetsledning

Vårt ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. Inför ett nytt uppdrag säkerställer vi att medarbetare som ska arbeta i projektet har kännedom om kundens miljöledningssystem.

För att kunna följa vårt bidrag har vi kopplat vårt miljöarbete till Sveriges miljömål. Naturvårdsverket, miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna har tagit fram ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett antal etappmål. 

 

En hjälpande hand

I arbetet för en bättre värld räknas alla bidrag, stora som små, nära och långt borta. Somligt kan vi påverka själva, allt från hur vi tar oss till jobbet till hur vi hushållet med resurser. I olika sammanhang stödjer vi organisationer som fokuserar på hjälparbete, till exempel Läkare utan gränser, Ingenjörer utan gränser och Stadsmissionen. 

Vi har en lång tradition av att hjälpa och stötta i olika sammanhang. Här nedan lyfter vi fram några exempel på det.

Våra medarbetare engagerar sig

Idéerna är många och engagemanget är stort när våra medarbetare väljer att engagera sig i olika aktiviteter för att hjälpa andra.

Exempel på det är att vi varje år tar emot tjejer på studiedag, inom ramen för IGE day, Introduce a Girl to Engineering Day.

Vi engagerar oss också i blodgivning genom att delta i Blodomloppet varje år.

Stöd till de som hjälper många

På olika sätt samlar vi in pengar och ger till hjälporganisationer, som i sin tur har resurser att nå ut till många behövande.

i3tex skänker stort bidrag till Läkare utan Gränser >>

Läs mer om hur vi hjälpte ett fotbollslag i Kenya till Gothia Cup >>

Julklappar för stöd till Stadsmissionen >>

 

Vi behöver dig!

Känner du också att du vill engagera dig och arbeta för en bättre värld? Vi lyssnar på dig och värdesätter dina initiativ och idéer. På i3tex finns kollegor att dela drömmar och visioner med och tillsammans har vi kraften att utveckla framtidens produkter för en bättre värld.

Till våra lediga tjänster >>

Kristina Tollbo
HR & Recruitment Press Contact

Epost:

Tel: