Projektledning

Projektledning

Många företag bedriver stora delar av sin verksamhet inom ramen för olika projekt. Projekt definieras som avgränsade uppdrag som utförs av tillfälligt sammansatta team som tillsammans genomför ett bestämt resultat till en bestämd tid. Projektledaren tar övergripande ansvaret för att planera, styra, leda, koordinera och rapportera inom ramen för projektet så att projektmålen uppnås. Vi följer vår process i de fall det inte finns krav eller önskemål att följa kundens metodik.

 

Ledare med olika fokus

i3tex har ett flertal ledare inom området projektledning som utför uppdrag inom alla våra fokusbranscher. Projekten rör sig vanligtvis inom produkt-, produktionsutveckling och varierar i omfång och komplexitet. Vi tillsätter huvudprojektledare såväl som delprojektledare som vid behov kan besitta specifik kompetens inom tex mjukvara, verifiering eller produktionsteknik.

Vår projektbaserade in-houseverksamhet växer snabbt och vi arbetar löpande med att träna och vidareutveckla alla våra projektledare med hjälp av individuella utvecklingsplaner, strukturerat mentorskap och ett projektledarforum. Flera av våra projektledare är certifierade inom PMI, PMP och VM.

Fördelar med projekt

• Skapar ett gemensamt fokus för realisering av mål
• Avgränsar risktagande genom avgränsad omfattning av satsning i tid och kostnad
• Synliggör organisationens exekvering av strategier, planer och road map
• Ger ökad kommunikation, resurser från olika delar i organisationen
• Ger tydlighet av framsteg genom rapportering
• Ger ökad tydlighet genom milstolpar och beslutspunkter, möjlighet att dra sig ur
• Förbättrade möjligheter att fånga upp och hantera risker
• Gör det enklare att handla upp resultat från leverantörer

 

Ledare med olika fokus

Viktiga och uppskattade egenskaper utgör grundbultarna hos våra projektledare:

• Vara en god organisatör och skicklig på att strukturer och planera
• Kunna ta kommandot, samverka och leda sitt team
• Kommunicera tydligt & effektivt, avgöra vilken information som ska gå ut när, och till vem
• Samarbeta, prioritera, veta när och hur man bör förhandla
• Ha god överblick av helheten samt koll på riskhantering, kan vara avgörande för projektets resultat
• Vara lösningsorienterad, alla projekt stöter på utmaningar det gäller att snabbt identifiera och åtgärda dem
• Vara tekniskt intresserad och ha en god teknisk förståelse

Redo för förändring

För att möta näringslivets ökande förändringstakt blir agila arbetssätt allt vanligare, det vill säga förmågan att anpassa projektets fokus efter nya förutsättningar. Det medför också ett iterativt upplägg, vilket enkelt uttryckt innebär fler men mindre omfattande delleveranser. Antingen inom respektive projekt – eller genom att projekten i sig ökar i antal samtidigt som de minskar i tidsomfattning. För att kunna arbeta flexibelt har i3tex utvecklat en egen projektprocess som anpassas efter projektets storlek och typ av leverans. Vi följer vår process i de fall det inte finns krav och önskemål på att följa kundens process.

Utöver att utföra dessa typer av uppdrag ute hos våra kunder har vi även en projektbaserad in-houseverksamhet där våra projektledare leder dessa projekt. Området växer snabbt och vi arbetar löpande med att träna och vidareutveckla alla våra projektledare med hjälp av individuella utvecklingsplaner, strukturerat mentorskap och ett projektledarforum. Våra projektledare har även med sig projektledarkurser och utbildningar inom bland annat PMI, PMP och VM.

Lena Persson
Business Unit Manager Quality & Project Management
?>