Produktionsteknik

Produktionsteknik & produktionsutrustning

En av följderna av den pågående globaliseringen är den ökande konkurrensen som just nu sker inom de flesta branscher – och tillverkningsindustrin utgör inget undantag. För att hålla jämna steg och bibehålla sin konkurrenskraft måste man som företag ständigt fortsätta utveckla både sina produkter samt sin tillverkningsprocess och produktionsteknik.

Arbetet inom produktionsteknik påverkas av en mängd olika faktorer: Nya trender, uppdaterade krav och de allt snabbare intervallerna med vilka nya modeller lanseras – som i sin tur innebär förkortade produktlivslängder. Parallellt ökar också den totala produktfloran då samma område ofta expanderar med fler modeller och varianter. Sammantaget betyder detta höga och ständigt växande krav på tillverkningsflexibiliteten och operatörernas kunskapsnivå. Våra uppdrag inom området spänner därför över såväl produktionsutrustning som produktionsteknik.

Produktionsutveckling

Med hjälp av en grundlig kartläggning av både produktions- och informationsflödet med hjälp av tex VSM (value stream mapping) skapar vi oss en tydlig bild över nuläget för produktionsanläggningen och produktionsstyrningen. Man tittar på ledtider, cykeltid, omställningstid, lager och pia. Har vi rätt produktionsupplägg, rätt produktfamiljer i rätt flöde och stöd i produktionssystem?

Därefter utformas olika åtgärder för att korta ledtider, öka kapaciteten och optimera processer – allt med hjälp av olika produktionstekniska verktyg och metodstudier. Vidare kan vi också bistå med en bättre ram för det interna informationsflödet, vilket i många fall blir eftersatt och påverkar effektiviteten negativt.

Produktion & underhåll

i3tex erbjuder följande hjälpverktyg för att öka sina kunders konkurrenskraft:


  • Lean produktion
  • Nulägesanalys och förstudier
  • Värdeflödesanalyser (VSM)
  • Dagliga styrningstavlor
  • Produktionslayout
  • Logistikutveckling

Effektivisering på alla områden

Sammanfattningsvis har vi på i3tex ett starkt engagemang och stor erfarenhet inom produktionsteknik och produktionsutveckling, vilket våra kunder drar nytta av dagligen. Genom att belysa ett företags olika områden på ett objektivt sätt går det alltjämt att upptäcka nya delar som kan effektiviseras – vilket är vad alla våra verktyg syftar till. Resultatet? Förkortade ledtider, starkare ekonomi och mer fokuserad resursanvändning.

Magnus Flach
Business Unit Manager Automation & Production Engineering
?>