Mjukvaruutveckling

Mjukvara & interaktionsdesign

En produkts funktionalitet och känslan av att använda den är beroende av hårdvaran, men det är ofta mjukvaran som spelar en avgörande roll och som skapar värdet i produkten. Vi säger att i3tex utvecklar framtidens produkter för en bättre värld, vilket i praktiken innebär att vi utvecklar tekniska produkter inom en bred flora av olika teknikområden, applikationer och branscher. Och för att kunna realisera önskad funktionalitet på produkten krävs oftast just någon form av mjukvara.

Lång erfarenhet av embedded software

Stor del av den mjukvara vi utvecklar är så kallad embedded. Det innebär att vi tar fram allt ifrån drivrutiner för hårdvara till att utforma applikationer. Vi har gjort detta sedan slutet av 80-talet och kan därför – utan tvekan – stoltsera med att vi besitter stor expertis på området.

Listan med hårdvaror, microcontrollers, kommunikationsgränssnitt, utvecklingsmiljöer, konfigurationsverktyg och standarder som vi arbetar med kan göras lång. Några exempel är ARM Cortex, C2000 Piccolo, TCP/IP, Bluetooth, USB, SPI, signalbehandling, Embedded Linux, Contiki, Yocto, Keil, IAR Embedded Workbench, Code Composer Studio, Eclipse, GIT, Jira, Doxygen och IEC62304.

Uppkopplade system och fleet management

När produkter är ute på fältet kan det finnas ett behov av att ha koll på dem – var de finns, hur de används och att de faktiskt fungerar. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att produkterna är uppkopplade. Dessutom behövs ett centraliserat administrationssystem för insamling av data och statistik. Vi har kunskaper om skalbara SQL-databaser med hög tillgänglighet, säker kommunikation, kryptering och autentisering. Några exempel på miljöer för mjukvaruutveckling och andra verktyg som vi har lång erfarenhet av är MySQL, PostgreSQL, Visual Studio, Delphi och GCC.

Interaktionsdesign

För att en produkt ska ha bra användbarhet eller usability – det vill säga vara lätt och säker att använda – krävs det att användargränssnitt är väl utformat efter användaren och gör det som den förväntas göra. Våra interaktionsdesigners säkerställer en hög upplevd kvalitet genom att identifiera målgruppens olika behov via användarstudier och tester. Detta gäller allt från produkters fysiska och kognitiva ergonomi till interaktion mot bildskärm eller andra gränssnitt (HMI, MMI).

Håkan Rolin
Business Unit Manager Software Development
Peter Warlich
Business Unit Manager Electronics and Software Development
?>