Kvalitet

Kvalitet på produkt och process

Kvalitetsområdet har utvecklats från att handla om kontroll av färdiga produkter i tillverkningen till ett helhetstänk och ett arbete som är närvarande genom hela utvecklingskedjan och i en verksamhets alla processer. Det finns många definitioner och aspekter av vad kvalitet är men det utgår från kundens förväntningar och upplevelse.

Löpande förbättringar

i3tex arbetar med kvalitetssäkring och utveckling av arbetsprocesser, produkter och produktion. Våra kvalitetsingenjörer går att finna i flera olika roller – proaktiva under produktutvecklingsfasen och reaktiva inom produktion och eftermarknad. Flera av dem driver omfattande projekt för att kvalitetssäkra produkter där arbetet kan handla om att följa upp kvalitetsleverabler i ett projekt, genomföra riskanalyser och säkerställa att kvalitetsprocesser efterlevs. Handlar det om förbättringar av befintliga produkter och processer kan uppgiften exempelvis vara att lösa kvalitetsproblem på fältet eller i produktion.

I våra uppdrag ingår ofta framtagning av nya, och utveckling av befintliga, kvalitetsprocesser och verktyg. Vi planerar och genomför även workshops för idégenerering både på produkt och process, alltjämt med Value Management (VM) som utgångspunkt. Därutöver är vi även delaktiga i våra kunders arbete inom Value Engineering (VE) och Value Analyses (VA).

Verktygsspecialister – på plats i verksamheten

Vid användande av olika kvalitetsverktyg fungerar våra metod- och verktygsspecialister som stöd ute hos våra kunder. Där ger de råd och rekommendationer eller leder arbetet inom bland annat FMEA, riskanalys, DFA/DFM eller DMAIC. Flera av dem är Black Belt-certifierade och använder olika Six Sigma-verktyg för att driva egna projekt eller stödja team med fokus på strukturerad problemlösning och dataanalys.

Kvalitetsäkring i alla led

För att säkerställa rätt kvalitet på inköpta varor och tjänster krävs en samverkan med sina leverantörer där många gånger processer behöver integreras och man bygger långsiktiga relationer och hjälper varandra att utvecklas. i3tex-medarbetare inom Supplier Quality Assurance (SQA) arbetar med leverantörsutveckling med fokus på Production Part Approval Product (PPAP). Är man Supplier Quality Engineer (SQE) så arbetar man jämförelsevis mer aktivt ute i själva kundorganisationen.

Ingen insats för stor – eller för liten

Utöver detta erbjuder i3tex också mindre punktinsatser, såsom granskning av processer hos våra kunder och deras leverantörer – men även revidering av rutiner kring exempelvis riskhantering och validering. Det finns stora likheter mellan olika branscher vad gäller kvalitetsarbete och därmed många möjliga synergieffekter. Därför kan det göra enorm skillnad att ta hjälp av någon som arbetat med till exempel leverantörskvalitet inom bilindustrin i en helt annan bransch där arbetssättet kanske inte är lika väl utvecklat.

Lena Persson
Business Unit Manager Quality & Project Management
?>