IoT

Från rådgivning till plattformsleverantör

Vi kan gå in och stötta företag och offentlig sektor med IoT på många olika sätt, allt ifrån att vara advisor vid upphandling av IoT plattform, utveckling av hård- eller mjukvara till att vara en komplett plattformsleverantör genom vår i3tex Connect lösning.

Huvudsakliga applikationsområden för våra IoT-tjänster är övervakning och styrning av inomhusklimat i fastigheter, övervakning av  produktionsutrustning och spårning av utrustning.

Konsulttjänster inom IoT

Tjänster som vi åtar oss som konsultuppdrag kan vara

 • Design av IoT arkitektur som anpassas efter applikationen
 • Utveckling av hårdvara och mjukvara för uppkopplade produkter – sensorer, aktuatorer, gateways,
 • Uppkoppling till molnlösningar som tex Amazon, Azure med hjälp av IoT standardprotokoll som MQTT, COAP, AMQP
 • Tillhandahållande av sensorsystem redo för Zig Bee
 • Framtagning av krav för er IoT-lösning
 • Rådgivning kring strategi eller upphandling av IoT-lösning

I3tex Connect

i3tex Connect är vår egna plattform för IoT som kan implementeras och användas i många olika miljöer och applikationer. Den möjliggör ett snabbt sätt att komma igång med IoT för de som står ibörjan av sin IoT-resa och kanske inte har någon lösning sedan tidigare. Med i3tex Connect vänder vi oss exempelvis till fastighetsägare eller andra aktörer som har behov av att övervaka och styra olika system i byggnader, företag med produktionsanläggningar där man vill styra och övervaka produktionsutrustning eller där behov finns att spåra utrustning under till exempel transporter. Ett annat område är övervakning av utrustning i svåråtkomliga eller farliga miljöer. Plattformen lämpar sig för både B2B och B2C-applikationer.

Skalbar plattform

Genom i3tex Connect erbjuds våra kunder en säker, flexibel och skalbar plattform för IoT där vi kan koppla upp trådlösa sensorer för mätning, analys och styrning. Sensorerna i systemet kan mäta många olika parametrar, det kan handla om att mäta tryck, temperatur eller fukt. Sensorerna kan kopplas ihop och prata med varandra genom ett meshnätverk.  IoT-systemet kan ”tränas” att reagera på ett visst tillstånd och då aktivera ett larm eller en avisering om att något behöver åtgärdas. 

 

Flexibilitet och kundanpassning

i3tex Connect tillåter kundanpassade interface eller så väljer man plattformens standard GUI. Som användare har du alltid tillgång till din data, både realtidsdata och historisk data, oavsett var du befinner dig. Datan visualiseras i  Dashboards som byggs efter dina behov och önskemål.

i3tex Connect har stöd för både kund- och enhetshantering. Användare kan logga in i systemet via en webbportal eller mobilgränssnitt och kan där se status och även vidta åtgärder vid behov. 

Plattformen kan anpassas och utvecklas för de flesta produktapplikationer och användarscenarier. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av plattformen och adderar kontinuerligt ny funktionalitet. 

Uppkopplade byggnader

Inom fastighetsförvaltning och övervakning av byggnader var man tidig med IoT-lösningar. Med IoT finns det stora möjligheter för fastighetsägare att energieffektivisera och minska sina energikostnader. I fastigheter kan sensorer användas för att mäta temperatur, luftfuktighet, CO2-halter samt förbrukning av el och vatten. Ventilation och belysning kan styras och man kan koppla ihop säkerhetssystem för tex brand, passage och inbrottslarm.

Med i3tex Connect kan inomhusklimatet i byggnader både mätas och styras genom att systemet i realtid samlar in och strukturerar en stor mängd data som det sen lär sig agera på. i3tex Connect kan användas både i bostadshus, kommersiella byggnader men även kulturhistoriska byggnader. 

Industriell IoT

Att genom sensorer som mäter till exempel temperatur, tryck och vibration kan ansvariga för produktionsanläggningar inte bara få ökad kontroll på sin produktion. En uppkopplad produktion ger dem också möjlighet att bättre nyttja anläggningens kapacitet, undvika driftstörningar och optimera processen.

Genom IoT kan maskiners tillgänglighet, prestanda och kvalitet mätas och visualiseras i realtid. Prediktiv analys och prediktivt underhåll gör att man kan undvika flaskhalsar, oönskade stopp och onödigt slitage. 

Systemkomponenter i plattformen

I vår IoT-plattform ingår ett antal egendesignade systemkomponenter:

 • Sensorer
 • Router
 • Controller
 • Gateway
 • Energy harvesting lösningar

i3tex är Pelion Partner

Vi är valda till partner för Pelion® IoT Platform och kan därigenom erbjuda våra kunder IoT lösningar för stora och komplexa system med avancerad enhetshantering. (Device Management)

i3tex är Pelion Partner>>

Peter Warlich
Business Unit Manager Electronics and Software Development