Automation

Summan av delarna – större än helheten

Företag som vill behålla sin produktionskompetens och kvalitetsstyrning i Sverige utvecklar kontinuerligt sin produktion för att bli bättre och mer effektiva. Ständig utveckling är helt enkelt en förutsättning för global konkurrenskraft. Med i3tex spetskompetens och samlade erfarenhet inom produktionsutveckling, produktionsutrustning och automation får våra kunder tillgång till en omfattande kunskapsbank som utvecklas över tid, i takt med marknadens krav.

Långsiktighet och tryggt helhetsansvar

Industrin står idag inför stora utmaningar. i3tex breda och djupa kunskap inom automation och andra kompetensområden gör att vi kan ta ansvar för hela projekt – från idé och konstruktionsunderlag till installation och igångsättning av färdig arbetsstation i kundens fabrik, testad och klar.

Vi hjälper våra kunder att hitta rätt balans mellan ekonomi och produktionstakt och utvecklingsutrymme för framtiden, men samtidigt minimera begränsningar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi tror på att vara en oberoende leverantör av teknik och väljer alltid de system som passar behovet bäst, oavsett om det gäller robotar, vision eller manuella stationer och vi är vana vid att ta långsiktigt helhetsansvar.

Robotisering och vision

i3tex arbetar bland annat med framtagning av helautomatiska produktionslinjer, robotisering och vision, specialmaskiner, provriggar, verktyg och fixturer, handverktyg och lyfthjälpmedel, delar av maskiner samt ”Pick & Place”. Det som görs idag ska kunna gå fortare att göra eller i större volym i morgon. Vi bidrar både till att förädla produktionsprocesserna och innehållet i de mänskliga arbetsuppgifterna.

Läs mer om vårt sortiment av standardiserade robotar, robitex >>

Automation från idé till installation

Våra uppdrag kan utföras som helhetslösningar med funktionskrav, systemlösningar eller vidareutveckling av befintliga produktionsliner. Uppdragen kan omfatta kravanalyser, beräkningar, inköp, konceptframtagning, maskinsäkerhet, riskanalyser, test och verifiering, CE-märkning, tillverkning och montage, installation samt driftsättning.

Smartare med Automation >>

Thomas Steindahl
Business Area Manager Innovation
?>