Automation

Summan av delarna – större än helheten

Företag som vill behålla sin produktionkompetens och kvalitetstyrning i Sverige utvecklar kontinuerligt sin produktion för att bli bättre och mer effektiva. Ständig utveckling är helt enkelt en förutsättning för global konkurrenskraft. Med i3tex specialistkompetens och samlade erfarenhet inom produktionsutveckling, produktionsutrustning och automation får våra kunder tillgång till en omfattande kunskapsbank som utvecklas över tid, i takt med marknadens krav.

Läs mer: i3tex robotlösning robitex MT >>

Läs mer: ”Håller världen på att robotiseras?” >>

Långsiktighet och tryggt helhetsansvar

Industrin står idag inför stora utmaningar. Vår både breda och djupa kunskap inom automation tillsammans med andra kompetensområden ger en trygg grund från vilken vi kan ta ansvar för hela projekt, från idé och konstruktionsunderlag till installation och igångsättning av färdig arbetsstation i kundens fabrik, testad och klar.

Vi hjälper våra kunder att hitta rätt balans mellan ekonomi och produktionstakt, att ha utrymme att utveckla för framtiden och samtidigt minimera begränsningar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi tror på att vara en oberoende leverantör av teknik och väljer alltid de system som passar behovet bäst, oavsett om det gäller robotar, vision eller manuella stationer. Vi är en funktionsleverantör, väl van vid att ta ett långsiktigt helhetsansvar oavsett kundens eller uppdragets storlek. 

Robotisering och vision

i3tex arbetar bland annat med framtagning av helautomatiska produktionslinjer, robotisering och vision, specialmaskiner, provriggar, verktyg och fixturer, handverktyg och lyfthjälpmedel, delar av maskiner samt ”Pick & Place”. Det som görs idag ska kunna gå fortare att göra eller i större volym i morgon. Vi bidrar både till att förädla produktionsprocesserna och innehållet i de mänskliga arbetsuppgifterna.

Automation från idé till installation

Våra uppdrag kan utföras som helhetslösningar med funktionskrav, systemlösningar eller vidareutveckling av befintliga produktionsliner. Uppdragen kan omfatta kravanalyser, beräkningar, inköp, konceptframtagning, maskinsäkerhet, riskanalyser, test och verifiering, CE-märkning, tillverkning och montage, installation samt driftsättning.

Smartare med Automation >>

Magnus Flach
Business Unit Manager Automation & Production Engineering
?>