Nyhet

Satsning på innovation

Vi vill vara en kraft som tillsammans med våra medarbetare, kunder och alla andra goda initiativ i samhället fortsätter att tro på produktutveckling för en bättre värld. Vi möter det svåra här och nu, OCH arbetar aktivt för en framtid med fantastiska innovationer och produkter för ett mer hållbart samhälle.

Med vår bredd inom olika branscher och uppdrag möter vi också olika utmaningar. Inom Automotive har marknadsläget dämpats väsentligt, medan inom Medtech och andra branscher går det för högtryck. Vi hanterar det genom att bli ännu mer flexibla, kompetensutveckla oss och ställa om.

Satsning på innovation
Även vi har behövt korttidspermittera en stor andel medarbetare. I andra änden av denna utmaning finns möjligheten att öka kapaciteten i våra egna innovationsprojekt, med all den kompetens som nu blivit frigjord. Vi har idag fyra olika innovationsteam igång, bland annat utvecklar vi en app för stöd runt funktionsnedsättningar, navigeringsstöd för synskadade och blinda, solenergilösningar och återvinningssystem.

Det här arbetssättet, att snabbt ställa om till nya projekt och utforska nya teknikområden, utvecklar också vår kompetens. De teknikområden vi nu förstärker är bland annat mjukvaruutveckling och elektronik. På ett mer övergripande plan utvecklar vi också vår innovationsprocess och kunskaper inom hållbar produktutveckling Vi ser fram emot att få dela med oss av det här till omvärlden.

Redan i höstas utnämnde vi år 2020 till vårt Bättre Värld år, året då vi ännu tydligare vill manifestera vår vision om framtidens produkter för en bättre värld. Ingen kunde förutse vilken kris hela världen sen skulle hamna i. Men det kommer en tid efter Corona, och det förhoppningsvis riktigt snart.

Nu formar vi framtiden med hjälp av teknik, digitalisering och produkter för grön omställning och hållbarhet. Vi ser fram emot att fortsätta vara en positiv kraft och möjliggörare i det arbetet.

Vi önskar alla en ljus och fin vår, hälsa och framtidstro!

Vännerna på i3tex

Postad: 28 april 2020