Nyhet

Produktutveckling med livscykelperspektiv

I stora mötesrummet hos i3tex ligger koncentrationen tät. Åtta produktutvecklare på miljödesignkurs har fått i uppgift att ta fram det viktigaste miljöperspektivet för just sitt eget arbete. Frågans spets gör det extra spännande.

Utbildningen inom DFE, Design for Environment, är en del i det löpande kvalitetsarbetet och arrangeras av Vanja Wennergren, miljö- och kvalitetssamordnare på i3tex.

– Vi vill att våra produktutvecklare och projektledare ska ha ett livscykelperspektiv i utvecklingsfrågor och det kan variera beroende på vilken roll man har. Från 2015 finns det ett ökat fokus på livscykelperspektivet inom ISO14001, men vi har utbildat våra medarbetare inom området sen fem år tillbaka och har hunnit tillämpa våra kunskaper i praktisk utveckling. Att ta ett brett miljöansvar i allt vi gör är helt naturligt för oss, berättar Vanja.

Marcus Wendin från Miljögiraff är kursledare och har hand om gruppen. Tidigare var han anställd som expert på livscykelanalys på AB Volvo. Han har erfarenheter från både kund- och leverantörssidan.

– När man utvecklar från start så har man den unika möjligheten att göra något nytt. En kund som tar hjälp av produktutvecklare vill att konsulterna ska tillföra ett livscykelperspektiv i hela affärsmodellen. De som lyckas förändrar inte enbart sin produkt utan själva erbjudandet, säger Marcus och exemplifierar med Volvos Electricity, den nya elektrifierade busslinjen som erbjuder en helt ny reseupplevelse i Göteborg.

Lisa Magnusson, produktutvecklare hos i3tex, har ett särskilt intresse för hållbar utveckling och teknik och har tidigare kommit i kontakt med Design for Environment och livscykelanalys i sina studier.
– Kursen var inspirerande och nu vill jag utforska mer hur jag kan använda det här i mitt arbete. Just nu moderniserar vi en medicinteknisk produkt och då är Design for Environmentstrategin väldigt användbar, till exempel när vi ser över materialval i produkten, säger Lisa.

– Som utvecklare behöver jag verktyg för att säkerställa att man har ett miljöperspektiv i designprocessen. Det är viktigt att miljöfrågorna drivs både från strategiskt ledningsperspektiv och att vi som jobbar i uppdragen kan påverka idéer och konstruktioner rent operativt. Med livscykelanalyser kan man också mäta vad och var i produktens livscykel som miljöpåverkan är som störst och på så sätt fokusera på rätt område under utvecklingen. Då kan vi som produktutvecklare göra verklig skillnad, avslutar Lisa.

Postad: 03 december 2015