Produkter

robitex BP

Standardlösning för plockning av osorterat material ur pall (Bin Picking)

En portabel robotcell anpassad för att plocka detaljer från pall.
Robotcellen kan med fördel placeras öppet i produktionslokalen med två säkerhetszoner.
Robot med enkelt eller dubbelt gripdon för en eller två pallplatser.

I den yttre zonen (zon 1) går robotens hastighet ner till hälften då området beträds.
I den inre zonen (zon 2) stannar roboten helt då området beträds.

Fördelar:

Flexibel robotcell anpassad för att flyttas med truck.
Anpassningsbar för hantering av olika typer av detaljer.
Användarvänlig för operatör.
Enkelt och tydligt HMI-gränssnitt.
Flexibel måttanpassning.

Vid frågor, kontakta:
Thomas.Steindahl@i3tex.com
+46 736 61 48 45

robitexbppp