Vårt arbete för en bättre värld

Vår vision

Redan 2013 satte vi visionen ”Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld”. För oss handlar en bättre värld både om att utveckla bättre produkter och att engagera oss i organisationer och personer som gör gott för andra.

2015 skapade vi mätmetoden Better World index, som hjälper oss att arbeta i riktning mot visionen och följer upp vårt bidrag till en bättre värld.

Under 2020 vässar vi ambitionen ytterligare genom att utvärdera hela vår verksamhet mot FN’s Globala Mål och alla de 169 delmålen.

BWI – en unik metod utvecklad av i3tex

BWi står för Better World index och är vår egen metod som utifrån fem kriterier vägleder oss att nå vårt mål om en bättre värld:

  • Minska belastningen på miljön
  • Minska mänskligt lidande
  • Underlätta människors vardag
  • Öka människors trygghet
  • Underlätta kommunikation och informationsflöden

Vi mäter och följer upp

Alla projekt som vi arbetar med skattas utifrån de fem kriterierna och ett unikt BWi-värde räknas fram. Varje månad följer vi upp vårt genomsnittliga BWi i förhållande till nedlagd tid i uppdragen. På så sätt kan vi följa vår utveckling mot en bättre värld.

Globala målen

Vi har utvärderat hela vår verksamhet utifrån de Globala målen, alla delmål och indikatorer. Det ger oss en styrka att förstå vår påverkan och bidrag i ett större perspektiv, samtidigt som vi kan vässa våra ambitioner i att vilja göra ännu mer för en bättre värld.

i3tex och de globala målen

Utifrån de 17 globala målen har vi valt ut de områden där vi vill verka och höja våra ambitioner. Det är områden som matchar vår kärnverksamhet – innovation, teknik och produktutveckling. Här har vi vårt huvudsakliga engagemang och driv tillsammans med våra kunder.

 

Miljöutbildningar

Alla medarbetare på i3tex erbjuds årligen olika miljöutbildningar. Exempel på utbildningar är DFE (miljöanpassad produktutveckling) och LCA (Livscykelanalys). Genom att utbilda, använda och följa upp allt vi gör så ökar medvetenheten hos oss alla. Vi vill hela tiden lära oss mer om hur man utvecklar hållbart och använda oss av kunskaperna när vi utvecklar produkter.

Miljö- och kvalitetsledning

Vårt ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. Inför ett nytt uppdrag säkerställer vi att medarbetare som ska arbeta i projektet har kännedom om kundens miljöledningssystem. För att kunna följa vårt bidrag har vi kopplat vårt miljöarbete till Sveriges miljömål. Naturvårdsverket, miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna har tagit fram ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett antal etappmål.