Om oss

Vi vill göra skillnad

Vi är ett värderingstyrt företag med passion för människor och teknik.

De tre i:en i i3tex står för innovate, implement och improve. Det är något vi andas och lever varje dag och har gjort sedan sedan vi verksamhetens början.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter som förenklar och berikar människors vardag på ett smart och hållbart sätt.

Kundbehovet i centrum – oavsett var vi arbetar

Vi sätter snabbt ihop team med djup och bredd inom olika teknikområden, branscherfarenhet och förmåga att driva utvecklingsprojekt för ett specifikt kundbehov. Det kan vi göra genom att vi har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av etablerade tekniker, samtidigt som vi hela tiden utvecklar vår kunskap kring ny teknik och nya metoder.

Vi åtar oss uppdrag från idé till färdig produkt där vi ansvarar för projektledning och leverans enligt specifikation. Eller så anlitar ni våra medarbetare som kompetens- och kapacitetsförstärkning till ert eget team. 

Uppdrag på plats hos kunder

När vi arbetar på plats hos er kunder tillför vi kompetens till era team. Vi följer kontinuerligt upp uppdragen och säkerställer att du som beställare eller uppdragsgivare är nöjd och att vi har en gemensam bild av uppdragets innehåll och prioriteringar. Vi vill alltid lära oss mer, utveckla smartare och sträcka oss lite längre.  Målet är alltid att leverera största möjliga kundvärde och vi vill gärna ha feedback om det är något vi kan göra för att bli ännu bättre.

Outsourcad produktutveckling

Vi hanterar hela produktutvecklingsprocessen, från koncept till produktion och underhåll, och uppdragen kan omfatta såväl elektronik, mjukvara som mekanik. Ett uppdrag kan också bestå av en kortare förstudie där ni vill utreda om en ny teknik är tillämpbar. Vi tar in de kompetenser som behövs i ett projekt precis när de behövs, och bara då, vilket gör arbetet effektivt för dig som kund. Vår utvecklingsmiljö är unik med många projekt från olika branscher och teknikområden under ett och samma tak. Här drar vi nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, alltid med hänsyn till sekretess.

Kvalitetssäkrad arbetsprocess

Vi använder oss av en etablerad och kvalitetssäkrad process i allt vårt arbete. Vilka delar som ingår anpassas efter vad som ska levereras. Processen ger ett bra stöd kring vilka aktiviteter som behöver göras och när, vilka dokument som ska tas fram och säkerställer att alla arbetar på ett likartat sätt. Den tydliggör också flödet för dig som beställare och vilken input vi behöver från dig.

Även när vi arbetar i våra kunders processer är det en trygghet att alla våra konsulter har ett gemensamt förhållningssätt och är vana att arbeta systematiskt med produktutveckling. Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485.