Neoventa

i3tex gjorde kundens befintliga produkt mer flexibel

Noggrann kvalitetshantering och utförlig dokumentation är något som i3tex arbetar dagligen med. En av dem som har arbetat med en produkt där det ställs extremt höga krav på faktasammanställning och säkerhet är Niclas Gustafsson som är elektronikingenjör på i3tex.

 

Mäter bebisens hjärtaktivitet

– Vi har utvecklat en produkt som mäter hjärtaktiviteten hos barn vid förlossningar, så kallad FEKG. Mätverktyget kontrollerar dessutom mammans värkar genom att övervaka trycket i livmoderhalsen, berättar Niclas Gustafsson. 

Förlossningspersonal kan sedan avläsa informationen på en skärm. Utöver detta analyseras FEKG-kurvan av avancerad mjukvara i produkten och ger vårdpersonalen information om fostret visar några indikationer på syrebrist.

Hela projektet initierades i februari 2016 och utvecklingsteamet har bestått av mellan fem och sju personer. Den färdiga produkten lanserades sommaren 2017.

Gjorde befintlig produkt mer flexibel

– Vi har möjliggjort för kunden att lägga till sina unika mätfunktioner i ett redan befintligt system, istället för att uppfinna hjulet på nytt, berättar Niclas Gustafsson.

När det handlar om utveckling av produktlösningar inom medicinteknik är kraven på säkerhet och kvalitet extremt höga – något som i3tex har stor erfarenhet av att arbeta med.

– Vi arbetar mycket med riskhantering då det handlar om människoliv. Patientsäkerhet är det som vi prioriterar allra högst, säger Niclas Gustafsson och fortsätter:

– Patientsäkerhet ställer enormt höga krav på hela utvecklingsprocessen, bland annat dokumentation och designarbete. Det är extremt noga och det ska det vara. Jag drivs av arbetsinsats kontra nytta och i det här projektet kände jag att jag använde mitt tekniska intresse till något som faktiskt gör stor nytta.

Mikael Duvander
Business Unit Manager Electronics