Navina Smart app

Viktig app ska underlätta TAI-behandling

i3tex har utvecklat ett medicintekniskt verktyg som hjälper patienter att optimera sin transanala irrigationsbehandling. Verktyget går under namnet NavinaTM Smart app.

Uppdraget utfördes åt medicinteknikbolaget Wellspect Healthcare och applikationen syftar till att användas som en del i ett behandlingssystem för transanal irrigation, TAI – en teknik där vatten förs in i tarmen med hjälp av en rektalkateter.

Läs mer om vårt medicintekniska branschområde här >>

Appen en del av ett behandlingssystem

Projektteamet på i3tex bestod av en designer, två mjukvaruutvecklare och en projektledare. Under hela projektet fanns också en projektledare från kundens sida som kunde styra in frågor rätt i organisationen och samordna med andra delprojekt som pågick samtidigt.

Viktiga aspekter att ta hänsyn till i utvecklingsprocessen var bland annat att designen skulle gå i linje med Wellspects grafiska profil samt användarvänlighet och intuitivitet.

Appen, som lanserades för runt ett och ett halvt år sedan, hör ihop med Navina Smart som är en elektronisk kontrollenhet med integrerade pumpar. Med hjälp av den elektroniska pumpen styr användaren hur mycket vatten som ska pumpas in i tarmen.

Patienten väljer vad som ska visas

Kontrollenheten Navina Smart registrerar tidpunkt och varaktighet för irrigationsbehandlingen liksom kateterns ballongstorlek. Behandlingsinformationen skickas sedan, om patienten själv vill, till Navina Smart app via Bluetooth. Appen fungerar som en dagbok där data som registrerats i kontrollenheten kan föras över till appen via Bluetooth, i de fall där patienten valt att ladda ner appen och använda den som behandlingsstöd och komplement till Navina Smart.

Viktigt att nämna är att det är patienten som själv väljer om hen vill skicka datan vidare till vårdgivaren, visa den vid sitt vårdbesök eller enbart behålla informationen för sig själv.

Android och iOS

Datan från kontrollenheten avläses i ett användarvänligt gränssnitt i appen och där finns även en rad ytterligare funktioner, till exempel betygsättning där användaren får besvara frågor om hur behandlingen upplevs. Genom användarens subjektiva bedömning ges en redovisning i form av en graf och appen blir därmed ett redskap som kan användas för att hålla koll på användarens framsteg samt optimera behandlingen.

Appen – som fungerar i både Android och iOS – kan alltså ge vårdgivaren nyttig information och ett bra underlag kring fortsatt behandling.

Höga krav på medicintekniska produkter

– Fördelarna med elektroniska och uppkopplade medicintekniska lösningar är att de kan generera stora mängder mätdata, säger Herman Lundgren, medicinteknisk ingenjör på i3tex.

Appen i sig är klassad som en medicinteknisk produkt. Det ställer krav på hur utvecklingsarbetet bedrivs samt vilken dokumentation som måste finnas.

– I utvecklingen av Navina Smart app har vi följt standarder som ISO 13485, IEC 62366 (usability), IEC 62304 (mjukvara) och ISO 14971 (riskanalys). Det var ett omfattande projekt med höga krav på både tillförlitlighet och användarvänlighet. Genom projektet har vi samlat värdefulla erfarenheter av app-utveckling som vi tar med oss in i kommande projekt, berättar Åsa Sundvall, affärsområdesansvarig för branschområdet Medicinteknik på i3tex.

Genomförande

 • Förstudie
 • Design av användargränssnitt
 • Kravsättning
 • Systemering
 • Implementation
 • Verifiering (gjordes av kunden)
 • Validering och CE-märkning (gjordes av kunden)

Funktioner

 • Kommunikation med elektronisk enhet (blåtand)
 • Sammanställning av behandlingsdata
 • Möjlighet till betygsättning/rating av behandling
 • Analys/sammanställning i grafer
 • Frågeformulär
 • Påminnelser
 • Instruktioner
 • Motivational badges
 • Export av data till HCP
 • Inställningar/patientdata
Åsa Sundvall
Business Area Manager Medical Device