Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö på i3tex

i3tex är ett tekniskt konsultföretag specialiserat på produktutveckling och vi ska vara den självklara partnern för våra kunder. Vi arbetar inom branscherna automotive, verkstadsindustri, medicinteknik, aerospace och telekom.

Att leverera hög kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt är prioriterade områden hos oss på i3tex. Vi har högt ställda mål både inom kvalitet och miljö. 

På den här sidan berättar vi om våra mål och hur de hänger ihop med visionen.

Vision och verksamhetsmål

Grunden för allt vi gör är vår vision om att utveckla framtidens produkter för en bättre värld. Visionen är nedbruten i fyra verksamhetsmål:

Innovation: Vi vill göra innovation till en aktiv del av i3tex kultur genom att integrera relevanta innovationsverktyg i våra processer och metoder.

Bättre värld: Vi vill utveckla bättre produkter och dessutom engagera oss i organisationer och personer som verkar för en bättre värld.
Läs mer om vår egen metod, Better World Index >>

Vi-anda: Vi vill skapa ett företag att vara stolt över med bra sammanhållning och goda ledare.
Vi mäter och följer upp vi-andan genom systemet Winningtemp >>

Synlighet: Vårt varumärke ska vara välkänt och attraktivt bland ingenjörer och beslutsfattare inom produktutveckling i Sverige.

Kvalitetspolicy

i3tex ska vara en innovativ leverantör av teknisk utveckling.

Vårt främsta mål är engagerade kunder. Det uppnår vi genom att:

  • Skapa en djup och utvecklande relation
  • Förstå kundens behov och krav och föreslå den bästa lösningen
  • Vara kompetenta, samarbetsvilliga och pålitliga
  • Uppfylla tillämpliga lagar och krav samt sträva efter att bevara ledningssystemets effektivitet.
  • Genom ständiga förbättringar utveckla oss själva, vårt arbetssätt och bevara verkan av vårt kvalitetssystem

Miljöpolicy

i3tex vill som innovativ leverantör av tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling.

  • Våra medarbetare ska ha den miljökompetens som krävs för att verka för bra lösningar i samklang med våra kunders miljöarbete
  • Vi ska verka för en minskad miljöbelastning på våra kontor samt vid våra transporter

Vi ska arbeta med ständig förbättring samt uppfylla lagar och andra krav relaterade till våra miljöaspekter

Vill du veta mer om i3tex som företag?

Att arbeta målmedvetet och ständigt lära och ta ansvar för vår utveckling är naturligt för oss på i3tex. Kanske blir du nyfiken på våra mål och hur vi mäter och följer upp? Vi tycker det är roligt om vi kan inspirera andra på vägen.

Kontakta oss gärna!

Sara Lindmark
CEO