Examensarbete på i3tex

Vi ger dig möjlighet att göra exjobbet ihop med oss på i3tex!

Varje år har du som ingenjörsstudent möjlighet att söka examensarbete på i3tex. Förutom att skriva om ett intressant ämne är exjobbet ett utmärkt tillfälle att lära känna vår organisation, få värdefull erfarenhet – såväl praktisk som teoretisk – samt knyta viktiga kontakter för framtiden. Dessutom får vi på i3tex förmånen att lära känna dig och du får chansen att visa oss vad du kan!

OBS! Vårens examensarbeten är nu tillsatta.  

Examensarbeten 2020:

Hör gärna av dig till oss om du söker examensarbete på exjobb@i3tex.com. Har du egna förslag på exjobb? Du är givetvis välkommen att kontakta oss med idéer på ämnen som kan passa in under våra tjänsteområden.

Här nedan kan du läsa om vad några av våra tidigare examensarbetare har gjort:

Konceptuell utveckling av interiör i självkörande bilar

Under vårterminen 2016 skrev Felicia Edvardsson, tillsammans med Therése Warberg, ett examensarbete för i3tex under titeln ”Konceptuell utveckling av interiör hos en framtida fullt autonom bil”.

– I kombination med att studera fordonskommunikationen i självkörande bilar – v2v och v2i – samt autonoma system, kunde vi ta fram en interiör som visar hur en fullt autonom bil kan komma att se ut, berättar Felicia.

Läs mer om hur Felicia kände sig som en del av företaget >>

Tog fram design och konstruktion åt Volvo

Viktor Bennersten gjorde tillsammans med två andra studenter ett examensarbete som gick ut på att ta fram design samt konstruktion av en flexibel tablethållare till baksätet på Volvos personbilar. Hållaren skulle fungera till olika modeller av läsplattor, något som då var nytt. 

– Vi gjorde en förstudie där vi kollade upp befintliga produkter på marknaden. Sedan kollade vi upp hur säkerhetskraven såg ut och därefter tog vi fram flera koncept som vi bollade fram och tillbaka med olika parter.

Läs mer om hur Viktor designade surfplattehållare åt Volvo >>

Jonas tog fram mjukvara till CPAP

Jonas Nordborg gjorde sitt examensarbete inom mjukvaruutveckling kopplat till medicinteknik.

– Två studenter hade tidigare tagit fram ett grafiskt typsnitt till en CPAP så det här exjobb gick ut på att ta fram hårdvara och mjukvara till det systemet för att det skulle bli mer användarvänligt, berättar Jonas Nordborg.

Att sitta på i3tex kontor i Göteborg såg han som något positivt:

– Det fanns otroligt många kompetenta människor som man kunde fråga och som var väldigt hjälpsamma.

Läs mer om Jonas exjobb här >>

Lockades av produktutveckling

Carl Erkenstam jobbar på i3tex med elektronikutveckling. Han gjorde, våren 2017, sitt examensarbete tillsammans med Mattias Alnervik – som även han har anställning på i3tex – under sin masterutbildning i Electric Power Engineering på Chalmers.

– Vi var på arbetsmarknadsdagen DatE-IT på Chalmers och blev intresserade av i3tex som företag samt de exjobb som ni erbjöd, berättar Carl.

Läs mer om Carls exjobb här >>

Sofia Haglund
HR & Recruitment
Sara Elliot
Recruitment