Kontaktpersoner

Per Arvehell

Affärsansvarig

0709 81 24 44

per.arvehell@i3tex.com

Sveriges Ingenjörer på i3tex

Anna Johansson

031-58 97 00

Unionen på i3tex

Maggi Frankenius

031-58 97 00