Nyhet

i3tex nylanserar Better World index

Produktutvecklingsbolaget i3tex tar nu nästa steg med sin metod Better World index, BWi.

Metoden mäter och följer upp vilken impact de produkter och digitala lösningar bolaget är med och utvecklar har för en bättre värld. Nu har metoden vidareutvecklats genom att mäta på de globala målen för hållbar utveckling.

Alla uppdrag kalkyleras och får ett individuellt värde, som kan vara från -6 till +6. Det genomsnittliga värdet av alla uppdrag delat med antalet produktutvecklingstimmar per månad, det vill säga BWi, har ökat stadigt ända sedan starten.

– För oss som ingenjörer har det alltid varit naturligt att tänka att ”Har vi en vision om att utveckla framtiden produkter för en bättre värld, så vill vi kunna mäta hur vi levererar på den, säger Sara Lindmark, VD på i3tex, som en bakgrund till BWi.

Anpassning till de globala målen och Agenda 2030

2019 inleddes arbetet med att anpassa metoden till de globala målen och Agenda 2030. En drivkraft som föddes ur ambitionen att få en global och kundgemensam tolkningsgrund för begreppet ”bättre värld”.

Pandemin satte ytterligare fokus på att hållbarhet är den enda vägen framåt, och nu är BWi, tillsammans med värdegrunden Glädje, Omtanke och Strävan, vägledande i alla val och beslut som bolaget tar i såväl det dagliga som i det långsiktiga.

Vanja Wennergren är Miljö- och kvalitetssamordnare på i3tex och har lett arbetet med att anpassa BWi till de globala målen.

– Det har varit en oerhört lärorik process. Förutom utvecklingen av BWi har vi arbetat igenom vilken påverkan hela vår verksamhet har på de globala målen. Vi har satt ambitiösa mål för att inte bara uppfylla kraven utan gå ännu längre, bland annat genom att öka vårt fokus på innovation ytterligare, säger Vanja.

Varje timme gör skillnad – metoden ger ökad medvetenhet

i3tex kärnverksamhet är att med sin tekniska kompetens utveckla framtidens produkter och digitala lösningar på uppdrag av kunder. Det innebär att i stort sett varje arbetad timme kan ge ett påtagligt bidrag.

– Därför är det så viktigt att vi har en medvetenhet, helst redan när vi möter nya kunder och på ett tidigt stadie diskuterar innovativa idéer, teknikskiften och produktutveckling. Framtidens produkter måste vara hållbara, fortsätter Sara Lindmark.

Det gäller allt från materialval, konstruktion för reparerbarhet och produktens transportvikt till digitalisering. Några exempel på produkter och digitala lösningar med högt BWi som i3tex varit med och utvecklat är elfordon, ecosystemvänliga såmaskiner för jordbruket och cancerdiagnostiklösningar.

Här kan du läsa mer om vårt arbete för en bättre värld >>

Ökat fokus på innovation och hållbarhet

Den breda basen med teknisk expertis inom bland annat Medtech, Automotive och IT & Digital Solutions uppskattas av både kunder och medarbetare, som ser möjligheter till branschöverskridande innovationer och lärande.

– Vi vill tillsammans med våra kunder utforska möjligheterna till fullt hållbara och cirkulära produkter och digitala lösningar och det är en väldigt spännande och avgörande tid vi lever i, summerar Sara Lindmark hoppfullt.

Vill du veta mer? Kontakta VD Sara Lindmark sara.lindmark@i3tex.com

Postad: 30 september 2021