Nyhet

i3tex säkrar Västtrafiks elförsörjning ombord

För åtta år sedan – år 2010 – vann i3tex en upphandling som bestod i att ta fram en modern elcentral till Västtrafik. I somras blev det klart att i3tex även ska vidareutveckla produkten.

2020 är ett stort utbytesår för Västtrafik. Då kommer en del av deras dieseldrivna bussar att ersättas av elbussar. Tills dess vill man ha nya uppdaterade elcentraler på plats – elcentraler som i3tex just nu arbetar med att utveckla.

– Vi såg ett behov av att förenkla installation och felsökning av elförsörjning kopplat till våra system, berättar John Malmberg som är teknisk förvaltare på Västtrafik.


John Malmberg, teknisk förvaltare på Västtrafik.

Detta i kombination med att det befintliga avtalet hade löpt ut, resulterade i en upphandling som i3tex tog hem i slutet av sommaren 2018. Ett team på i3tex arbetar nu för fullt med att utveckla den nya elcentralen som i grunden bygger på den befintliga.

Via elcentralen hanteras ett antal olika system i Västtrafiks fordonsplattform – system som nyttjas av både förare och resenärer. Trafikinformationssystemet, till exempel, ger föraren chans att i realtid se hur han eller hon ligger till i tid i förhållande till tidtabell. Samma system ger resenären möjlighet att ta del av automatiska hållplatsutrop samt realtidsinformation på fordonsskärmar, hållplatser och resecentrum samt i Västtrafiks mobilapplikation Reseplaneraren. Dessutom hanteras ett betalsystem, ett talradiosystem samt ett antal stödsystem.


Västtrafiks utrustning i bussarna.

– Den tekniska omgivningen ser helt annorlunda ut idag mot vad den gjorde 2010 när den förra elcentralen infördes, så den nya elcentralen kommer att ha en del nya funktioner. Dels kommer den att ha ett utökat antal utgångar, från 14 stycken till 25 stycken, vilket innebär att vi säkrar möjligheten att koppla in mer utrustning. Den kommer även att ha ett utökat antal lägen som utgångarna kan ställas i – något som ger oss en betydligt större flexibilitet. Till exempel införs en ny funktion för hantering av låg batterispänning i elbussar, berättar John Malmberg.

I elcentralen har man då angett att endast de kritiska systemen ska spänningsättas, medan resten stängs ned. På så sätt ökar möjligheterna för föraren att ta fordonet till närmaste laddningsstation.


Elcentralen är placerad i bussens teknikutrymme.

Ett intensivt arbete pågår just nu med utveckling, test och produktion. Till hösten 2019 ska den första leveransen av 870 enheter att ske.

– Det känns jättekul att vi har fått det här uppdraget, bland annat med tanke på att det har gett oss möjlighet att förbättra produkten på flera områden. Produkten ligger helt i linje med i3tex vision om att utveckla framtidens produkter för en bättre värld. Vi ser såklart att det är en stor utmaning, främst med tanke på att det är en väldigt tajt tidsplan, men jag känner mig väldigt trygg med att vi kommer att få fram en bra lösning tack vare vår långa erfarenhet och djupa och breda tekniska kompetens, säger Mikael Duvander som är projektledare för Västtrafikprojektet på i3tex.


Mikael Duvander, affärsansvarig och projektledare för uppdraget.

John Malmberg beskriver i3tex-teamet som jobbar med elcentralen som ett väl sammansatt sådant.

– Arbetsgruppen har kompetens inom elektronik, mekanik, mjukvara och design vilket täcker upp hela behovet för att göra en bra produkt. Allt sköts väldigt professionellt och fokus ligger på att leverera en så fullständig produkt som möjligt baserat på våra krav. Det finns ett driv och en kvickhet vad gäller att snappa upp detaljer som kanske inte vi har tänkt på från Västtrafiks sida. Har vi missat något så är i3tex snabba på att hitta en lösning, berömmer Malmberg och fortsätter:

– Våra tekniker och installatörer uppskattar även att arbeta med den befintliga elcentralen. Det är sällan något strul och den är enkel att installera och felsöka. Den kommande, uppdaterade elcentralen kommer nog varken vara svårare eller lättare att hantera, bara något annorlunda.


Den uppdaterade elcentralen kommer att ha fler funktioner och nya funktioner.

Fakta: En dag med Västtrafik

• 410 000 resenärer, 947 000 resor
Fordonen kör 47 500 mil (vilket motsvarar tolv varv runt jorden)
65 000 besökare på hemsidan
Reseplaneraren används 1 200 000 gånger

Postad: 17 december 2018