Nyhet

Panelsamtal om branschens förändringar och trender

Bristen på ingenjörer, behovet av nya AI-lösningar och den krävande miljöutmaningen var några av de punkter som togs upp under Svenska Teknik & Designföretagens seminarium på måndagseftermiddagen.

Måndagen den 17 december släppte Svenska Teknik & Designföretagens sin årliga branschöversikt. Här presenteras bland annat trender, personalomsättning, löneutveckling, de största företagen i branschen samt kort om de övriga nordiska marknaderna. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det sker en rad förändringar inom sektorn. Företag köps upp, marknaden stabiliseras, bolag professionaliseras, globaliseras och – inte minst – digitaliseras. Personalomsättningen är fortsatt hög och bristen på kompetens stor. Branschen i sin helhet behöver anställa runt 7 000 personer enligt översikten.

Enligt David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik & Designföretagen, är rekryteringsbehovet i branschen fortsatt stort och tre av fyra företag behöver anställa.

– Fler än varannan nyrekrytering kommer numera från en konkurrent. Detta driver på personalomsättningen som nu ligger kring 20 procent, och pressar samtidigt upp lönekostnaderna, som ökade med 4,5 procent under 2017.

I samband med att branschöversikten släpptes, hölls ett seminarium på Almegas kontor på Östra Hamngatan i Göteborg där Sara Lindmark, vd på i3tex, var inbjuden att delta i ett panelsamtal. En av de frågeställningar som avhandlades var vad förväntningar på 2019.


Annika Aarthun, vd på Wikström, och Sara Lindmark, vd på i3tex, deltog i panelsamtalet på Almega måndagen den 17 december. 

– Jag tror att det kommer kunna bli ett bra år som är mer balanserat, sa Sara Lindmark och fortsatte:

– Ur ett eget perspektiv tror jag att 2019 kommer att präglas av implementering av vår nya värdegrund – Glädje, Omtanke & Strävan – och att få ut den i hela organisationen.

Något som Sara tror kommer att utmärka det stundande året ur företagets perspektiv är ett omfattande arbete med att utveckla företagets befintliga kompetenser.

– Det händer mycket inom områdena medtech och industri. Dessutom har tjänstesektorn ökat över tid – en trend som jag tror kommer att hålla i sig. Vi ser även att produktföretagen börjar erbjuda tjänster i större utsträckning. Vi behöver med andra ord satt jobba mycket med kompetensutveckling, men också stärka upp med fler medarbetare.

Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen ser, trots utmaningar och svårigheter, hoppfullt på branschen. Bland annat gällande tillväxt.

–  Företagen i branschen fortsätter att växa och stärka sina positioner. Svenska företag med djupt ingenjörskunnande visar sig stå väldigt starka i konkurrensen till andra branscher och internationella marknader.

Läs Branschöversikten 2018 i sin helhet här >>

Till vänster: Magnus Höij, vd på Svenska Teknik & Designföretagen. Till höger: David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik & Designföretagen. 

Postad: 19 december 2018