I blickfånget

I blickfånget:
VD-utblick: 50/50 och pepp driver utveckling

I det här brevet vill jag lyfta fram två områden där vi utmärker oss, och som jag är övertygad om gör oss mer innovativa och utvecklingsbenägna. Det ena handlar om att vi är på god väg att få en jämn balans mellan kvinnor och män på i3tex. Det andra handlar om att vi är så bra på att peppa varandra och ge beröm.

Vi har idag lika många kvinnor som män i ledarroller i företaget. Det kan vara som kontorschef, medarbetaransvarig, i en säljande eller administrativ ledarroll. Även i ledningsgruppen är vi lika många kvinnor som män.

Varför är det här viktigt? Jag tror på en bra balans i grupper inte bara genom att mixa män och kvinnor utan även etniska bakgrunder och personlighetstyper. Genom detta får vi en bredare representation och större förståelse för våra kunder och deras kunders behov och beteenden. Med det som grund tror jag vi fattar bättre beslut genom hela produktutvecklingsprocessen.

Jag hoppas också att vi genom att ha 50/50 i ledande befattningar kan attrahera flera teknikintresserade tjejer att söka sig till oss, så att vi över tid kan få en jämnare balans i hela företaget. I skrivande stund är vi 30% kvinnor, så det finns att göra!

Ett sätt att påverka är vårt engagemang i IGEday, Introduce a Girl to Engineering Day. Tjejer som ska välja utbildning får komma på studiebesök hos oss, träffa kvinnlig ingenjörer och lösa praktiska uppgifter inom olika teknikområden. Vi ser ett allt större intresse och på IGEday 2018 kom hela 17 tjejer hit.

sara lindmark vd i3tex

Pepp och beröm som drivkraft för utveckling

Ett av våra mål är att vi ska ha en bra Vi-anda i företaget. Sedan 2016 följer vi upp målet genom Winningtemp, ett system som i realtid mäter hur våra medarbetare uppfattar till exempel trivsel, stolthet och möjlighet att påverka sin egen och företagets utveckling.

Varje medarbetare kan också via systemet ge beröm till sina kollegor, något vi på i3tex är duktiga på generellt. Under mars 2018 nådde vi all time high, med 281 utdelade beröm! Förutom glädjen att ge och ta emot beröm, så vet vi genom forskning inom till exempel neurovetenskap att positiv förstärkning är en av de absolut viktigaste drivkrafterna till utveckling.

Som ingenjörer är vi med och driver utveckling. Främst genom produktutveckling för våra kunder men också egna initiativ i lärande syfte och för att det är så kul! Genom 50/50 kvinnor/män i ledarroller och med medarbetare som hela tiden peppar varandra och ser möjligheter hoppas jag att vi är ett föredöme inom branschen. Förhoppningsvis smittar det av sig till fler kollegor, så att vi tillsammans kan utveckla framtidens produkter för en bättre värld.

Sara Lindmark
Vd, i3tex

Läs mer om hur målen engagerar när alla är med och sätter dem >>