I blickfånget

I blickfånget:
Målen engagerar när alla får vara med

i3tex teknikkonsulter växer så det knakar med nya kunder, större uppdrag och nya medarbetare. Men storleken är inget mål i sig självt, snarare är man mån om att behålla känslan av närhet och medbestämmande som det lite mindre företaget ger möjlighet till. På i3tex är det medarbetarna som formar företagets mål och uppföljningen sker i realtid.

Morgonsnacket vid fikamaskinen handlar om helgens konferensresa till Oslo. Hela företaget var iväg för två intensiva dagar med målarbete. Uppgiften var att vidareutveckla de övergripande mål som man var med och tog fram ett år tidigare, då i Köpenhamn. På i3tex är alla med och bestämmer och arbetssättet får höga betyg i utvärderingen.

– Det är medarbetarna som är affären, kompetensen, relationen. Ja, allt som är viktigt utgår från varje medarbetares engagemang och vilja, så det är helt självklart att alla ska vara med, säger Sara Lindmark, VD på i3tex.

En vision och fyra mål

Målen för företaget handlar om att bidra till en bättre värld, att utveckla framtidens produkter, att ha en bra vi-anda och så det nya målet, att bli mer synliga.

– Vi är stolta över vad vi åstadkommer och vill att fler ska känna till oss och vad vi gör. Framgång föder framgång och vi vill fortsätta att växa och utvecklas. Nu ska vi bli ännu bättre på att berätta om det, fortsätter Sara.

De gemensamma målen kopplar strategiskt till visionen om att utveckla framtidens produkter till en bättre värld, och finns nedbrutna hela vägen till individuella mål för varje konsult. Under dagarna i Oslo arbetade man individuellt och i grupp med det mål man mest brinner för. Det gemensamma resultatet blir sen ett underlag som en fast arbetsgrupp på hemmaplan vidareutvecklar och genomför. Varje mål har en arbetsgrupp där både ledning och medarbetare deltar.

– Att resa bort och byta miljö tillsammans en gång om året är viktigt för sammanhållningen. Man får tid att utveckla samtalen och hitta ny inspiration i mötet med kollegor man kanske inte träffar så ofta. Det har visat sig vara ett vinnande arbetssätt, berättar Sara vidare.

Uppföljning i realtid

De individuella målen tillsammans med frågor om trivsel och nöjdhet följs upp genom Winningtemp, ett helt nytt sätt att mäta humankapitalet i ett företag. Winningtemp är en svensk innovation som samlar in och visualiserar realtidsdata som beskriver medarbetarnas upplevelse av bland annat ledarskap, meningsfullhet, kontroll och glädje i arbetet.

– Vi är bland de första att använda Winningtemp. Vi vill att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga och kunna påverka, berättar Sara Lindmark.

Systemet används för att mäta och följa upp målet som handlar om vi-anda. När en medarbetare registrerar sina mål eller verifierar uppföljningar får man frågor som man enkelt svarar på direkt. Svaren är anonyma, det är helheten som räknas.

– Vi får information om organisationens välmående i realtid och kan snabbt ta vara på nya möjligheter eller åtgärda problem, fortsätter Sara.

Systemet kompletterar de mer traditionella medarbetarsamtalen. Ett annat komplement är att ledningsgruppen på i3tex ringer upp slumpvis utvalda medarbetare för att ställa frågor och fånga in idéer och åsikter.

– Det är alltid intressant att prata med medarbetare som sitter ute hos kunder. Vi vill försöka nå alla vilket kan vara en utmaning i en växande konsultorganisation. Det här är ett sätt, säger Sara Lindmark.