I blickfånget

I blickfånget:
Buddies för ökad närhet och sammanhållning

Under 2019 kommer i3tex att bli ett värdegrundsdrivet företag och ett av alla steg vi nu tar är att prova ett Buddy-program.

Vad är en Buddy?

​En Buddy är en medarbetare som tar ett extra ansvar och engagerar sig i sina kollegors och i3tex utveckling på olika sätt. Syftet är bland annat att öka samhörigheten både mellan medarbetare sinsemellan och i3tex, alltid med utgångspunkt från vår gemensamma värdegrund – Glädje, Omtanke och Strävan.

Tanken är att varje Buddy ser om ett begränsat antal kollegor. Det handlar både om att vara ett stöd för dem som vill bolla teknik och personlig utveckling och att organisera aktiviteter av olika slag. Buddyns främsta uppdrag är att öka närheten mellan i3tex och våra medarbetare.