I blickfånget

I blickfånget:
Smartare med automation

i3tex utvecklar smart produktionsutrustning till allt från
avloppsrör till bergsborrar. Nya sätt att använda teknik skapar helt nya möjligheter både för företag och människor.

Mer konkurrenskraft till svensk industri med automatisering

i3tex bedriver analys- och produktutveckling inom flera olika områden – både ute hos kunden och i de egna lokalerna på Klippan i Göteborg.

– Vi vill vara en komplett partner inom teknikbaserad affärsutveckling och ge våra kunder ett bredare erbjudande, från idégenerering och prototyp till automatiserad produktion, säger Sara Lindmark, VD på i3tex.

Uppdragen spänner över ett stort område – från avancerade helautomatiska produktionslinjer inom fordonsindustrin till enstaka manuella arbetsstationer i mekaniska verkstäder. Oavsett om det handlar om en befintlig produkt som ska förbättras eller en helt ny som ska gå från prototyp till fullskalig produktion så står effektivisering och ökad lönsamhet i fokus för kunderna. 

Robotar som samarbetar

i3tex erbjuder kompletta lösningar från idé och konstruktionsunderlag till installation och igångsättning av färdig arbetsstation i kundens fabrik, testad och klar. Det är tekniken som är utmaningen, till exempel att skära i svåra material eller högfrekvenssvetsning.

– Vi ser en ökad efterfrågan på smarta produktionslösningar. Många företag vill verkligen behålla sin produktion i Sverige med den kompetens och kvalitet som vi kan leverera, men det måste vara ekonomiskt hållbart. Att få ner kostnaderna i sin produktion är en förutsättning för global konkurrenskraft, och det kan vi hjälpa till med, säger Sara Lindmark.

Hög teknisk nivå

De förfrågningar som kommer till i3tex håller ofta en hög teknisk nivå. Kraven på flexibilitet och modularisering är en tydlig trend, robotceller ska vara flyttbara och kunna användas till flera olika produkter.

Utvecklingen går mot att kunderna vill ha en sammanhängande leverans av produktionsteknik, styrning, övervakning, logistik, utbildning av den egna personalen och ständiga förbättringar (Lean) från en och samma partner. Det passar bra in på vår breda kompetens och kapacitet, fortsätter Sara.

Stora och små uppdrag

En del uppdrag är små och snabba också. Företaget Ultramare i Trollhättan upplevde problem i sin produktion när ett arbetsmoment gjorde att montörerna fick ont i fingrarna. Man bad i3tex om hjälp och efter en månad kunde ett helt nytt montageverktyg tas i bruk.