News

Workshop i mellandagarna ledde till appkoncept

i3tex-medarbetaren Madelene Bjurbäck fick under julens mellandagar i uppdrag att hålla en workshop med syfte att ta fram en produkt eller tjänst som på något vis kan göra världen bättre. Tillsammans med ett gäng kollegor, som också valt att jobba i mellandagarna, tog man fram en mobilapplikation.

– Vi inledde hela workshopen med en brainstorming där vi tog avstamp i några globala miljömål som jag valt ut. Här framkom massor av problemformuleringar, berättar Madelene.

Madelene Bjurbäck höll i den tre dagar långa workshopen som mynnade ut i ett lyckat koncept.

Miljömålen var följande: ”Rent vatten och sanitet”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, ”Hållbara städer och samhällen” samt ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Utifrån alla problemställningar tog man sedermera fram en mängd idéer på konkreta lösningar. Förslagen utvärderades och klassades utefter genomförbarhet kontra påverkan, vilket gav en prioriteringsordning på lösningarna. Det sållades kraftigt och mynnade till slut ut i att man ville ta fram en interaktiv mobilapplikation.

Omfattande koncept

– Till en början var det utvalda konceptet oerhört omfattande, så vi fick avgränsa det ganska rejält för att det skulle bli genomförbart, uppger Madelene.

Arbetsgruppen satte ihop ett konceptförslag, skrev en rapport och förberedde en presentation.

– Själva appen fungerar så att användaren samlar poäng genom att utföra olika utmaningar som skickas ut i appen. Det kan till exempel vara dagliga utmaningar som att plocka upp x antal skräp under dagen eller i form av prestationer som att byta ut alla sina ljuskällor i hemmet till energieffektiva sådana. Detta kombinerat med en ”Tips & Trix”-funktion samt en ordning för olika former av belöningar är kärnan i appen och ska bidra till att öka användarens miljöengagemang, berättar Madelene.

Positivt mottagande

Sista dagen på workshopen presenterades idén för några chefer på företaget och mottagandet var positivt.

– Vi lyckades verkligen sälja in vår idé, vilket också gav oss ett kvitto på att vi lyckats ta fram ett genomtänkt koncept som vi själva tror på.

Madelene kan konstatera att dagarna de jobbade med att utveckla konceptet utan tvekan kan kopplas till i3tex värdegrundsord glädje, omtanke och strävan.

– Dagarna var väldigt roliga – från början till slut! Alla var väldigt målfokuserade och grunden till det var den strävan som genomsyrade arbetet. Dessutom präglades workshopdagarna av en uttrycklig omtanke – vi respekterade verkligen varandras galna idéer!

Vad händer nu?

– Nu kommer vi lägga ut konceptet som ett exjobbsuppslag så får vi hoppas på napp där, avslutar Madelene förväntansfullt.

Läs mer, och ansök, om exjobbet här >>

Madelene Bjurbäck hoppas på att mobilapplikationen ska kunna bli verklighet.

Postad: 11 January 2019