Vår vision

Vår vision: Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld
För att tydligare visa vad vi menar med vår vision och vad vi gör för att leva upp till den har vi brutit ned den i mindre delar:
“Framtidens produkter” betyder för oss att vi i vårt arbete ska:
  • Tillämpa befintlig teknik i ett nytt sammanhang
  • Kombinera flera tekniker i nya produkter
  • Göra saker på ett smartare sätt
  • Realisera nyttan av ny teknik genom nya produkter 

“En bättre värld” betyder för oss att: 

De produkter vi jobbar med ska uppfylla något av följande: 

  • Minska belastningen på miljön
  • Minska mänskligt lidande
  • Underlätta människors vardag
  • Öka människors trygghet
  • Underlätta kommunikations- och informationsflöden.
Vår affärsidé 
i3tex är ett tekniskt konsultföretag specialiserat på produktutveckling och skall vara den självklara partnern för våra kunder. Vi arbetar inom branscherna automotive, verkstadsindustri, medicinteknik, aerospace och telekom.