Telekom

Kommunikation som driver produktutveckling

Telekommunikation, från grekiskans tele (fjärran) och communicatio (ömsesidigt utbyte), betyder kommunikation över stora avstånd. Utvecklingshastigheten inom telekom är exponentiell och möjligheterna inom produktutveckling är oändliga.

Vi vänder oss till kunder inom den privata sektorn och erbjuder såväl beprövad teknik som nytänkande och innovation inom till exempel antennkonstruktion, uppkopplade produkter och radiobasstationer inom 5G.

i3tex hjälper branschen framåt

i3tex bidrar till framtidens tekniska landvinningar genom att stötta ledande globala företag med inriktning på telekom och mobilitet. Vi har stor erfarenhet av utveckling av testfixturer innehållande mekanik, elektronik och mjukvara. Här tar vi helhetsansvar och utvecklar kompletta system i egen regi i våra egna lokaler. Vår elektronik- och mjukvarukompetens kommer väl till pass vid utveckling av radiobasstationer och antenner.

Internet of things – IoT

Den svenska marknaden är idag hem för ett flertal världsledande telekomföretag som erbjuder tjänster inom trådlös kommunikation och mobilitet. Just nu talas det mycket om Internet of things, eller IoT. Detta syftar på alla de saker runt omkring oss som utrustats med elektronik tack vare telekom kan kommunicera direkt med sin ägare, tillverkare eller annan apparatur. På i3tex bedriver vi eget arbete på detta område och utvärderar kontinuerligt ny teknik. 

Läs mer om vårt dotterbolag Wiotech >>

Håkan Rolin
Business Unit Manager Software Development
?>