It och telekom

Från Bell till Jobs

 
Telefonen uppfanns 1876 och slog snabbt igenom i Sverige, som under en period till och med var Europas telefontätaste land. Genombrottet lade grunden för en speciell relation till den bransch som senare skulle få namnet telekommunikation, eller telekom – är idag en enorm global industri.

Telekommunikation, från grekiskans tele (fjärran) och communicatio (ömsesidigt utbyte), betyder kommunikation över stora avstånd. Utvecklingshastigheten inom telekom är häpnadsväckande och många hävdar att det hänt mer de senaste 10 åren än det gjorde under de första 129 tillsammans.

Ju snabbare och smidigare vår kommunikation blir, desto fortare tar vi nästa steg i evolutionen.

i3tex hjälper branschen framåt

i3tex bidrar till framtidens tekniska landvinningar genom att stötta ledande globala företag med inriktning på telekom. Vi har stor erfarenhet av utveckling av testfixturer innehållande mekanik, elektronik och mjukvara. Här tar vi helhetsansvar och utvecklar kompletta system i egen regi i våra egna lokaler. Vår elektronik- och mjukvarukompetens kommer väl till pass, till exempel vid utveckling av radiobasstationer eller när vi arbetar med design av operativsystemet i SGSN, vilket bla ställer höga krav på vår kunskap i Linux-kärnan och verktyg som Yocto. Andra områden vi arbetar mycket med är projektledning, test, verifiering och certifiering.

Internet of things – IoT

Den svenska marknaden är idag hem för ett flertal världsledande telekomföretag som erbjuder tjänster inom trådlös kommunikation och mobilitet. Just nu talas det mycket om Internet of things, eller IoT. Detta syftar på alla de saker runt omkring oss som utrustats med elektronik tack vare telekom kan kommunicera direkt med sin ägare, tillverkare eller annan apparatur. På i3tex bedriver vi eget arbete på detta område och utvärderar kontinuerligt ny teknik. Därigenom skaffar vi oss ständigt ny kunskap och erfarenhet inom områden såsom RDC, 6LowPAN, CoAP och Contiki-OS.

Läs mer om vårt dotterbolag Wiotech >>

Håkan Rolin
Business Unit Manager Software Development
?>