Event

Better World index – verktyget för en kompetentare framtid

i3tex VD Sara Lindmark föreläser om innovation, nytänkande och hållbarhetsarbete inom den tekniska tjänstesektorn, på Advanced Engineering och Elektronik den 27 mars >>

Vi lever i en föränderlig värld och för att hålla jämna steg med utvecklingen är innovation med hållbarhetstänk ett måste. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare och deras kompetens och vi tillhandahåller en bredd vad gäller teknisk expertis. Detta gör att vi i hög grad kan påverka hur produkter konstrueras och produceras för att bidra till en bättre värld. För att mäta hur väl vi bidrar till en bättre värld har vi tagit fram en egen mätmetod – Better World indexTM >>

Föreläsningen sker på scen 3 kl 13.15 den 27 mars.
I samband med föreläsningen delar vi ut årets Better World Developer Award.
Moderator: Annika von Hofsten

Registrera dig för gratis entrékort här >>