Vårt arbete för en bättre värld

Vår vision

Redan 2013 satte vi visionen ”Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld”. För oss handlar en bättre värld både om att utveckla bättre produkter och att engagera oss i organisationer och personer som gör gott för andra.


BWI – en unik metod utvecklad av i3tex

BWi står för Better World index och är vår egen metod som utifrån fem kriterier vägleder oss att nå vårt mål om en bättre värld:

• Minska belastningen på miljön
• Minska mänskligt lidande
• Underlätta människors vardag
• Öka människors trygghet
• Underlätta kommunikation och informationsflöden

Vi mäter och följer upp

Alla projekt som vi arbetar med skattas utifrån de fem kriterierna och ett unikt BWi-värde räknas fram. Varje månad följer vi upp vårt genomsnittliga BWi i förhållande till nedlagd tid i uppdragen. På så sätt kan vi följa vår utveckling mot en bättre värld. Under 2020 tar vi nästa steg med BWi och anpassar den till FN’s globala mål för hållbarhet.

 


Vad vi gör i praktiken

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter. Vi bidrar med idéer, tillför teknisk expertis i utvecklingsarbetet och driver projekt och under hela utvecklingsprocessen ställer vi oss frågan – hur kan den här produkten göras mer hållbar och bidra till en bättre värld?

Medicintekniska produkter

Efterfrågan från medicinteknikbolagen är stark och här passar i3tex breda sammansättning av kompetenser väl in. Genom åren har vi fått förtroende att produktutveckla för en rad aktörer som alla leder utvecklingen inom sina områden, till exempel inom fosterdiagnostik, andningshjälpmedel, urologi, sårvård och tandimplantat.  Vi är stolta över att kunna bidra till att minska det mänskliga lidandet och att göra vardagen enklare för många människor och vi satsar stort på utveckling inom medicinteknik.

Läs mer om vårt affärsområde Medicinteknik här >>

Automotive

Inom Automotive pågår intensiv utveckling för att såväl minska utsläpp och miljöpåverkan som att öka säkerheten. Att ligga i framkant är ett måste för att få behålla både kunders och medarbetares förtroende i framtiden. På i3tex har vi en lång och stolt tradition av innovation och produktutveckling inom Automotive, allt från elbilskoncept, framtidens självkörande bilar och eldrivna arbetsfordon till enskilda komponenter som smarta laddkablar för elbilar. Vi ser fortsatt att Automotive är något av det mest spännande man kan arbeta med om man vill vara med och bidra till en bättre värld.

Läs mer om vårt affärsområde Automotive här >>


IoT och 5G

i3tex är involverade i flera utvecklingsprojekt inom IoT och 5G. Med teknikens hjälp kan till exempel kommunikationen mellan människor bli ännu enklare, och man kan minska energiförbrukningen i byggnader.


Miljöutbildningar

Alla medarbetare på i3tex erbjuds årligen olika miljöutbildningar. Exempel på utbildningar är DFE (miljöanpassad produktutveckling) och LCA (Livscykelanalys). Genom att utbilda, använda och följa upp allt vi gör så ökar medvetenheten hos oss alla. Vi vill hela tiden lära oss mer om hur man utvecklar hållbart och använda oss av kunskaperna när vi utvecklar produkter.

Läs mer om produktutveckling med livscykelperspektiv >>

Miljö- och kvalitetsledning

Vårt ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. Inför ett nytt uppdrag säkerställer vi att medarbetare som ska arbeta i projektet har kännedom om kundens miljöledningssystem. För att kunna följa vårt bidrag har vi kopplat vårt miljöarbete till Sveriges miljömål. Naturvårdsverket, miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna har tagit fram ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett antal etappmål.


En hjälpande hand

I arbetet för en bättre värld räknas alla bidrag, stora som små, nära och långt borta. Mycket kan vi faktiskt påverka själva, allt ifrån hur vi tar oss till jobbet till hur vi hushållet med resurser. I olika sammanhang stödjer vi organisationer som fokuserar på hjälparbete, till exempel Läkare utan gränser, Ingenjörer utan gränser och Stadsmissionen.

♥ i3tex skänker stort bidrag till Läkare utan Gränser >>

Läs mer om hur vi hjälpte ett fotbollslag i Kenya till Gothia Cup >>

Julklappar för stöd till Stadsmissionen >>