Event

Vi finns på arbetsmarknadsdag i Halmstad!

Arbetsmarknadsdagen – AMD är en näringslivsmässa som arrangeras på Högskolan i Halmstad som arrangerats sedan 2015 med över 70 utställare och 9000 besökare.

Temat för arbetsmarknadsdagen är Make Your Imprint – med det vill vi man uppmärksamma studenter på hur viktigt det är att tidigt nätverka för att i framtiden nå ett framgångsrikt arbetsliv.

Syftet med arbetsmarknadsdagen är att knyta an studenter med näringslivet, både lokalt och nationellt. Tanken är att skapa en dialog som gör det lättare för studenter att söka jobb, praktikplats eller en möjlighet till samarbete för examensarbete.

Läs mer om mässan här >>