Event

Är du Zmart nog?

Zmart-dagen på Chalmers är en arbetsmarknadsdag för blivande civilingenjörer inom maskinteknik samt automation och mekatronik.

i3tex kommer att finnas på plats på universitetet (Maskinhuset, Studiehallen) torsdagen den 23 november.

Under dagen kommer studenter ha möjlighet att träffa företag för att prata exjobb och framtida karriärmöjligheter.

Läs mer om dagen här >>