Projektledning

Projektledning

Idag bedriver många företag stora delar av sin verksamhet inom ramen för olika projekt, det kan gälla såväl produktutveckling, förändringsarbete som strategiskt ledningsarbete. Ett projekt definieras oftast som ett uppdrag som utförs av en tillfällig projektgrupp för att åstadkomma ett visst resultat under en viss tid. Projektledaren har ansvaret för att leda arbetet och teamet så att målet nås i rätt tid.

 

Ledare med olika fokus

i3tex har ett flertal ledare inom området projektledning som utför uppdrag inom alla våra fokusbranscher. Projekten rör sig vanligtvis inom produktutveckling, produktionsutveckling eller automation och varierar i storlek och komplexitet. Vi genomför projekt från idé till färdig produkt implementerad i produktion. Vi driver även mindre projekt där leveransen blir en del till ett större projekt.
Vi tillsätter huvudprojektledare för utvecklings- och lanseringsprojekt men även delprojektledare som då kan besitta speciell kompetens inom tex mjukvara, verifiering eller produktionsteknik för att leda dessa områden. I våra projektledares roller ligger ofta koordinering, tid- och resursplanering, rapportering till styrgrupper och ledning, uppdragsledning samt teknisk projektledning.

Redo för förändring

För att möta näringslivets ökande förändringstakt blir agila arbetssätt allt vanligare, det vill säga förmågan att anpassa projektets fokus efter nya förutsättningar. Det medför också ett iterativt upplägg, vilket enkelt uttryckt innebär fler men mindre omfattande delleveranser. Antingen inom respektive projekt – eller genom att projekten i sig ökar i antal samtidigt som de minskar i tidsomfattning. För att kunna arbeta flexibelt har i3tex utvecklat en egen projektprocess som anpassas efter projektets storlek och typ av leverans. Vi följer vår process i de fall det inte finns krav och önskemål på att följa kundens process.

Utöver att utföra dessa typer av uppdrag ute hos våra kunder har vi även en projektbaserad in-houseverksamhet där våra projektledare leder dessa projekt. Området växer snabbt och vi arbetar löpande med att träna och vidareutveckla alla våra projektledare med hjälp av individuella utvecklingsplaner, strukturerat mentorskap och ett projektledarforum. Våra projektledare har även med sig projektledarkurser och utbildningar inom bland annat PMI, PMP och VM.

Lena Persson
Business Area Manager Automotive
?>