Mekanikkonstruktion

Mekanikkonstruktion i utveckling

Mekanikkonstruktion är ett område i ständig förändring. Nya material upptäcks, tillverkningsmetoder utvecklas och CAD och olika simuleringsprogram blir alltjämt mer kraftfulla. Detta innebär nya möjligheter att konstruera produkter på ett sätt som tidigare varit omöjligt eller väldigt kostsamt. Samtidigt ökar användarnas krav på design, funktionalitet, känsla och estetik – och därmed även trycket på dem som utvecklar produkterna.

Verktygsbunden produktframtagning

På i3tex finns en gedigen kompetens inom hela utvecklings- och produktionsprocessen, inklusive ett väletablerat nätverk av leverantörer: Från framtagning av prototyper till storskalig tillverkning. Friformsframställda detaljer och prototyper i olika tekniker är ett snabbt och kraftfullt sätt att kunna tillverka detaljer och prototyper. Vi har stor erfarenhet av framtagning av detaljer i SLA, SLS, FDM och FFF etc.

Vårt arbete spänner från maskinbearbetade detaljer, gjutgods, formsprutade plastdetaljer och förpackningar till tunnplåt. Vi använder och har licenser för de flesta 3D Cad programmen och PDM  på marknaden, som till exempel: Pro/Engineer/Creo, Solidworks, Inventor, Catia, NX, TCE, Pdm/Link, Enovia, Ansys, Ansysworkbench och Creo Simulation. 

Användarvänlighet i fokus


Inkapslingar av elektronik behöver designas, detaljkonstrueras och verifieras för att fungera som de ska och möta kraven. Exempel hittar vi i verkstadsindustri eller medicinteknik där t.ex. motorer, styrelektronik och displayer ska kapslas in. Viktigt i detta område är att säkerställa att användarnas krav på produkten uppfylls där mekaniken är den del som påverkar mycket av semantik och ergonomi. För detta krävs specifik kompetens, något våra designingenjörer besitter. Målgrupper ramas in via användarstudier och intervjuer, vilket sedan ligger till grund för kravspecifikationer, koncept och lösningar som sen implementeras, testas och verifieras. Detta omfattar allt från produkters fysiska ergonomi och kognitiv ergonomi till interaktion mot bildskärm och andra gränssnitt (HMI, MMI).

Simuleringar och Analyser

Simuleringar och analyser blir allt viktigare hjälpmedel för att förkorta och säkerställa utvecklingsarbetet. 3D-underlagen som vi skapar ger alla möjligheter att simulera olika lastfall som mekaniska och termiska laster eller göra formfyllnads- och flödesanalyser för att optimera mekanikkonstruktionen så mycket som möjligt i ett tidigt skede. Detta minskar risken för kostsamma ändringar i formverktygen. Det finns en uppsjö av verktyg och där använder vi de metoder och program som är mest lämpliga och applicerbara för ändamålet. En tidig dialog med verktygsmakarna ökar producerbarheten och minskar genomloppstiden för detaljen.

Mjuka ytmaterial

Teknik kan, likväl som det handlar om hårda ytor, även handla om mjuka material. Exempel på sådana är olika typer av textilier, läder och vinyl och de används till bland annat interiöra detaljer inom automotive såsom klädsel, airbags och sovmiljöer i lastbilar. Men mjuka material används även inom medicinteknikindustrin till bland annat produkter för sårbehandling och till konstgjorda blodkärl.

Bakom varje material ligger ett stort utvecklingsarbete och specialistkompetens. Och just behovet av specialistkompetens – i form av utbildade textilingenjörer – har ökat de senaste åren.

Ytmaterialen består av fibrer som på olika sätt binds samman till ett material. Vill man få fram en specifik egenskap får man bestämma hur fibrerna skall sammanfogas och därefter välja tillverkningsmetod, material och efterbehandling.

Marko Koivumäki
Business Unit Manager Mechanical Engineering
?>