Automotive

Fordonsindustrin – hjärtat i svenskt näringsliv

Sveriges fordonsindustri genererar idag ungefär en halv miljon arbetstillfällen, står för cirka 12 procent av rikets totala export och är utan tvekan en av de allra viktigaste kuggarna i svenskt näringsliv. Att kunna ståta med tre ledande fordonstillverkare trots ett invånarantal på under tio miljoner gör Sverige till ett unikt exempel på den internationella arenan. Denna bransch kallas för automotive och det är i denna spännande bransch som vi på i3tex bedriver en betydande del av vår verksamhet.

En partner med både djup och bredd

Vi är sedan många år en strategisk partner till svensk fordonsindustri. Samarbetet är omfattande och automotive är idag vår enskilt största bransch. Automotive-industrins komplexitet och storlek gör att den rymmer alla tänkbara typer av kompetenser – från projektledartjänster och verifieringsledare till en mängd olika specialisttjänster inom såväl programmering som mekanisk konstruktion.

i3tex återfinns inom bland annat body electronics, elarkitektur och exteriör, samt alla de områden som belyses här undertill. Vi arbetar med ett flertal olika OEM-kunder som direktleverantör, där vi har egna ramavtal, och dessutom med ett stort antal underleverantörer. Bland våra kunder hittar man företag som Volvo Car Corporation, Volvo Trucks, CEVT, Scania, Valeo, Denso, Johnson Controls och Brose.

Chassi, active safety – och autopilot för bilar

i3tex har en djup kompetens inom områdena chassi och active safety. Här har våra insatser spelat en avgörande roll för att ge våra kunder möjlighet att erbjuda världsledande funktionalitet inom förarstödssystem som automatiskt bromsande bilar och varningssystem som ”blind spot detection”. i3tex bidrar även med högkompetenta medarbetare, som just nu bland annat arbetar med att skapa autonomt körande bilar som klarar av både laterala och longitudinella undanmanövrar.

Infotainment 2.0

Infotainment, som innefattar såväl HMIt mellan förare och bil som användarvänlighet, är idag oerhört expansivt – och inom detta område är vi väl representerade med en mängd olika roller. Branschen automotive går idag mot allt mer app-liknande funktionalitet, vilket möjliggör kortare utvecklingstider och större flexibilitet. En trend som genererar stora synergieffekter i förhållande till våra övriga affärsområden från vilka vi dagligen drar nytta av tidigare erfarenheter.

i3tex bidrar till området infotainment genom utveckling av bland annat förstärkare och displaysystem, men erbjuder även tjänster inom interaktionsdesign. Dessutom är företaget en betydande kompetensleverantör inom verifiering av dessa typer av system, med allt ifrån användarprovning på hög nivå till unit testning av specifika mjukvarumoduler.

Powertrain - Mer muskler, mindre miljöpåverkan

Inom automotive finns ett område som heter Powertrain och det omfattar framtidens motorer, växellådor och avgassystem – och världens fokus ligger alltjämt på att göra dessa system ännu mer effektiva och miljövänliga. i3tex arbete inkluderar bland annat provning och analys i motorriggar, mjukvaruutveckling, datasättning, mekanisk konstruktion samt provning av motor- och transmissionsstyrsystem. Några exempel på de system vi använder i vårt arbete är AVL Puma, INCA, Matlab/Simulink och Catia V5.

Interiör - Känsla och teknik i harmoni

Inom Automotive avser begreppet interiör i första hand alla synliga komponenter i en kupé. Det visuella intrycket när man öppnat dörren och klivit in, allt som ögat uppfattar, är en avgörande aspekt för den totala upplevelsen av fordonet. För att helheten ska kännas harmonisk ställs höga krav på materialval, färg och struktur – kombinationer som tillsammans med de rent tekniska förväntningarna måste andas kvalitet från första stund.

Vi har lång erfarenhet av att optimera upplevelsen för förare och passagerare – och arbetar bland annat med material som tunnplåt, formsprutade plastartiklar, skum, textil, läder och ljudabsorbenter. För komponenter som stolar, säten och instrumentpaneler har vi också under årens lopp tagit fram kompletta delsystem med totalansvar, både som outsourcat team och som helhetsåtagande i egna lokaler med fast IT-uppkoppling mot kund.

Beredning - Nyckeln till framgång

Implementering av produkter i monteringsfabrik är en kritisk del av nyvagnsprojekt. Utvecklingen går alltmer mot att man virtuellt vill säkerställa och kostnadseffektivisera montering och ett smidigt införande.

Beredningsteknik är involverade i implementationen av nya produkter och skall leverera instruktioner, sk PKI, (process- och kontrollinstruktion) som både i projektfas och running changes säkerställer ett lyckat införande. i3tex är sedan många år tillbaka en betydande del i detta arbete hos våra kunder inom beredning, så väl inom personbilar som den tunga fordonssektorn.

Jesper Sandstedt
Business Area Manager Automotive
Lena Persson
Business Area Manager Automotive
?>